NOT KNOWN DETAILS ABOUT CHUYEN PHAT NHANH 247

Not known Details About Chuyen phat nhanh 247

Not known Details About Chuyen phat nhanh 247

Blog Article

– Bưu gửi có kích thước lớn hơn so với kích thước thông thường được gọi là bưu gửi cồng kềnh và có quy định riêng phụ thuộc vào từng nơi nhận, nơi phát và điều kiện phương tiện vận chuyển.

Muốn sử dụng dịch vụ đồng kiểm nhưng không sử dụng dịch vụ bảo hiểm được không?

Bước 3 Nhập mã vận đơn trong mục “Theo dõi đơn hàng” hoặc trên thanh tìm kiếm rồi nhấn “Tra cứu”.

Khách hàng sẽ cảm nhận được điều này ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ của chúng tôi

Thời gian giải quyết khiếu nại là trong vòng 2 tháng (đối với dịch vụ trong nước) và three tháng (đối với dịch vụ quốc tế) kể từ ngày 247 nhận được khiếu nại bằng văn bản.

Dịch vụ 247 Convey lô:là dịch vụ chấp nhận, khai thác, vận chuyển và phát một lô hàng theo dịch vụ 247 Categorical bao gồm các bưu gửi được gửi đến một người nhận tại một địa chỉ trong một lần gửi.

Thông tin về Giao Hàng Tiết Kiệm - Danh sách bưu cục giao hàng tiết kiệm được địa điểm 247 cập nhật

4. Dịch vụ phát hàng thu tiền COD: là dịch vụ mà người gửi có thể sử dụng kèm với dịch vụ 247 Convey để uỷ thác cho doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thu hộ một khoản tiền của người nhận khi phát bưu gửi (hàng hoá) và chuyển trả khoản tiền đó cho người gửi.

Quy định về hàng hóa cấm gửi và gửi có điều kiện Những mặt hàng gửi có điều kiện

+ Nếu cuộn tròn: Chiều dài bưu gửi cộng hai lần đường kính tối thiểu a hundred and seventy mm và kích thước chiều lớn nhất không nhỏ hơn 100mm.

Đối với hàng hóa bị mất hoặc hư hại, tráo đổi hoàn toàn hay chậm chỉ tiêu thời gian sẽ được bồi thường như sau:

6. Dịch vụ “Phát đồng kiểm”: là dịch vụ mà người gửi yêu cầu Bưu điện thực hiện đồng kiểm số lượng sản phẩm trong bưu gửi khi nhận gửi và khi phát tại Bưu điện căn cứ theo biên bản giao nhận do người gửi cung cấp.

Đồng kiểm khi nhận vận đơn sẽ được thực Helloện giữa nhân viên nhận và người gửi hàng.

Hiện nay, dịch vụ chuyển phát nhanh DHL trong nước được cung click here cấp tại sixty three tỉnh, thành phố trong cả

Report this page